Sinds 1 oktober heeft Suriname een nieuwe Provinciaal
Grootmeester: broeder Purcy Herkul, lid van De Gouden Driehoek in Paramaribo. Hij kreeg de versierselen
omgehangen door Grootmeester Van Eijk, die daags
daarvoor loge Harmonie op Bonaire had geïnstalleerd.
Broeder Herkul is in 1997 ingewijd en volgt broeder
Robert Buth als Provinciaal Grootmeester op. Het is van
oudsher gebruik dat de Provinciaal Grootmeester van
Suriname volgens de leeftijd van de drie loges wordt
aangewezen. De volgorde naar leeftijd is loge Concordia, de Stanfaste en de Gouden Driehoek. Broeder Buth
is van loge de Stanfaste, zodat nu de Gouden Driehoek
aan de beurt is.

 

Op de foto:

V.l.n.r.: Grootmeester Van Eijk, de nieuwe Provinciaal Grootmeester Percy Herkul en de gewezen Provinciaal Grootmeester Robert Buth

Share This
X